Tiedotteet

Vielä korona-asiaan liittyen

Valtiovallan päätöksiin liittyen huoltomiehemme tekevät ikäihmisten, jotka on velvoitettu eristäytymään muista, asunnoissa vain akuutteja, esim. vesivahinkoon tms. liittyviä korjauksia, jotka eivät ole siirrettävissä toiseen ajankohtaan.

Taloyhtiöiden yhtiökokouksia siirretään eteenpäin tai järjestetään etäyhteyksin, asiasta päättää kunkin taloyhtiön hallitus.